Lista kół naukowych

Koło Naukowe ‚Biznesowych Gier Komputerowych
Opiekun naukowy: dr Grzegorz Filipczyk
Katedra: Inżynierii Wiedzy
E-mail: kologier@gmail.com, kbgk@ue.katowice.pl, grzegorz.filipczyk@ue.katowice.pl


Naukowe Koło Kierunku Analityka Gospodarcza
Opiekun naukowy: dr Tomasz Żądło
Katedra: Statystyki
E-mail: tomasz.zadlo@ue.katowice.pl
Numer kontaktowy: 32 257 74 86


Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości ‚Rachmistrz’
Opiekun naukowy: dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz, mgr Robert Jurkiewicz
Katedra: Rachunkowości
E-mail: rachmistrz@ue.katowice.pl, magdalena.wojcik-jurkiewicz@ue.katowice.pl


Studenckie Koło Naukowe ‚Nieruchomości’
Opiekun naukowy: dr Adam Polko
Katedra: Gospodarki Przestrzennej
E-mail: skn.nieruchomosci@gmail.com, adam.polko@ue.katowice.pl


Studenckie Koło Naukowe ‚FOREX’
Opiekun naukowy: mgr Wojciech Zembura
Katedra: Ekonomii


Koło Naukowe Logistyki ‚DIALOG’
Opiekun: dr Krzysztof Niestrój
Katedra: Katedra Logistyki Ekonomicznej
E-mail: nkldialog@ue.katowice.pl

Koło Naukowe ‚Hashtag’
Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Bartuś
Katedra: Katedra Informatyki Ekonomicznej
E-mail: knhashtag@ue.katowice.pl, tomasz.bartus@ue.katowice.pl


Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego
Opiekun naukowy: dr Tomasz Węgrzyn
Katedra: Matematyki Stosowanej


Koło Naukowe Human Resource Development
Opiekun naukowy: mgr Katarzyna Susabowska
Katedra: Zarządzania Zasobami Ludzkimi
E-mail: hrd@ue.katowice.pl, kolonaukowehrd@gmail.com, katarzyna.susabowska@ue.katowice.pl
Numer kontaktowy: 32 257 73 82


 

Koło Naukowe ‚AwareNet Club’
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Sławomir Smyczek
Katedra: Katedra Badań Konsumpcji
E-mail: awarenetclub@gmail.com, slawomir.smyczek@ue.katowice.pl


Koło Naukowe Inicjatyw Studenckich
Opiekun naukowy: dr Michał Kapias
Katedra: Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
E-mail: kis@ue.katowice.pl, kapias@ue.katowice.pl
Numer kontaktowy: 32 257 75 00


Koło Naukowe Modelowania Finansowego Quantum
Opiekun naukowy: dr Jan Kaczmarzyk
Katedra: Katedra Finansów
E-mail: knquantum@gmail.com


Koło Naukowe ‚Pro Futuro’
Opiekun naukowy: dr Agnieszka Sobol
Katedra: Zarządzania Ochroną Środowiska
E-mail: profuturo@ue.katowice.pl, agasobol@ue.katowice.pl


Koło Naukowe Turystyki ‚KoNTiki’
Opiekun naukowy: dr Justyna Maciąg
Katedra: Turystyki
E-mail: kntkontiki@ue.katowice.pl, justyna.maciag@ue.katowice.pl


Koło Naukowe Marketingu ‚Meritum’
Opiekun naukowy: dr Zbigniew Spyra
Katedra: Badań Rynkowych i Marketingowych
E-mail: kolomeritum@ekonom.ue.katowice.pl, zbigniew.spyra@ue.katowice.pl


Koło Naukowe Przedsiębiorczości ‚Ad Venture’
Opiekun naukowy: dr Bartłomiej Gabryś
Katedra: Przedsiębiorczości
E-mail: ad_venture@ue.katowice.pl, bargab@ue.katowice.pl
Numer kontaktowy: 32 257 73 65


Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych ‚International Challenge’
Opiekun naukowy: dr Iwona Pawlas
Katedra: Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych


Koło Naukowe Zarządzania ‚Menedżer’
Opiekun naukowy: dr Grzegorz Głód
Katedra: Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
E-mail: menedzer@ue.katowice.pl, grzegorz.glod@ue.katowice.pl
Numer kontaktowy: 32 257 70 63


Koło Naukowe ‚Finanse menedżerskie’
Opiekun naukowy: dr inż. Anna Pyka,
Katedra: Finansów
E-mail: finansemenedzerskie@ue.katowice.pl, anna.pyka@ue.katowice.pl


Koło Naukowe Inwestycji ‚Makler’
Katedra: Inwestycji i Nieruchomości
Opiekun naukowy: dr Piotr Tworek


Koło Naukowe Badań Operacyjnych
Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Błaszczyk
Katedra: Badań Operacyjnych
E-mail: knbo@ekonom.ue.katowice.pl
Numer kontaktowy: 32 257 74 71


Koło Naukowe ‚INFORMATICUS’
Opiekun naukowy: mgr Arkadiusz Machura
Katedra: Informatyki


Studenckie Koło Naukowe ‚SCIENTIA INGENIUM’
Opiekun naukowy: dr Barbara Filipczyk
Katedra: Inżynierii Wiedzy
E-mail: ueknsi@gmail.com


Koło Naukowe Etyki
Opiekun naukowy: dr Grzegorz Polok
Katedra: Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznego


Koło Naukowe Bankowości
Opiekun naukowy: dr Joanna Cichorska
Katedra: Bankowości i Rynków Finansowych


Koło Naukowe Inżynierii Finansowej
Opiekun naukowy: dr Bożena Frączek
Katedra: Bankowości i Rynków Finansów


Koło Naukowe Statystyków
Opiekun naukowy: dr Wojciech Gamrot
Katedra: Statystyki


Koło Naukowe Zarządzania ‚Synergia’
Opiekun naukowy: dr Marcin Komańda
Katedra: Zarządzania Przedsiębiorstwem


Koło Naukowe Prawa Finansowego ‚Aureus’
Opiekun naukowy: dr Ewa Janik
Katedra: Prawa
E-mail: aureus@ue.katowice.pl, ewa.janik@ue.katowice.pl


Studenckie Koło Naukowe Inwestycji w Aktywa Rynku Kapitałowego ‚Prodaj’
Opiekun naukowy: prof. UE dr hab. Miloš Král
E-mail: skn.prodaj@gmail.com.

Katedra: Bankowości i Rynków Finansowych


Koło Naukowe HR-owców
Opiekun naukowy: dr Alicja Winnicka-Wejs
Katedra: Zarządzania Organizacjami
E-mail: kolohr@ue.katowice.pl, a.winnicka-wejs@ue.katowice.pl


Koło Naukowe Komunikacji Społecznej ‚Innowacje’
Opiekun naukowy: dr Maria Buszman-Witańska
Katedra: Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów


Koło Naukowe ‚Badanie Przestrzeni Zurbanizowanej AREA’
Opiekun naukowy: prof. UE dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
Katedra: Samodzielny Zakład Badań Przestrzeni Zurbanizowanej
E-mail: ue.area@gmail.com


Studenckie Koło Naukowe Transportu
Opiekun naukowy: mgr Anna Urbanek
Katedra: Transportu
E-mail: sknt@o2.pl


Koło Naukowe ‚Matrioszka’
Funkcjonuje w ramach: Międzywydziałowe Centrum Języków Obcych


Koło Naukowe Polityków Społecznych
Opiekun naukowy: dr Sylwia Słupik
Katedra: Polityki Społecznej i Gospodarczej


Koło Naukowe ‚Wolny Handel’
Opiekun naukowy: dr Michał Kucia
Katedra: Rynku i Konsumpcji


Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania
Opiekun naukowy: dr Edyta Abramek, mgr Radosław Kowal
Katedra: Informatyki


Koło Naukowe Dziennikarstwa Ekonomicznego
Opiekun naukowy: dr Sebastian Musioł
Katedra: Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

Posted in: