Kredyt studencki

DOWOLNY CEL
Kredyt studencki możesz przeznaczyć na dowolny cel.

DOWOLNY WIEK
Możesz być w dowolnym wieku, o ile nie pobierałeś wcześniej kredytu studenckiego i rozpocząłeś jakiekolwiek studia przed ukończeniem 25 roku życia.

ODSETKI RÓWNE ZERO
W trakcie pobierania kredytu studenckiego oraz w okresie 2 lat karencji nie są naliczane żadne odsetki.

2 LATA KARENCJI + 2 RAZY DŁUŻSZY OKRES SPŁATY KREDYTU
Spłatę kredytu rozpoczniesz dopiero po 2 latach od momentu ukończenia studiów, a okres spłaty będzie trwał minimum 2 razy dłużej niż okres pobierania kredytu.

0,875% – OBECNE OPROCENTOWANIE DLA SPŁACAJĄCYCH KREDYT STUDENCKI
Oprocentowanie (naliczane dopiero po 2 latach od ukończenia studiów) wynosi zaledwie połowę stopy redyskontowej NBP (0,875% – we wrześniu 2015 roku).

NAWET 100% PORĘCZENIA
Najbiedniejsi mogą liczyć na 100% poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

600 ZŁ LUB 900 ZŁ CO MIESIĄC
Kredyt studencki wypłacany jest przez cały okres studiów, przez 10 miesięcy w roku (od października do lipca) transza wynosi 600 zł lub 900 zł, zatem w ciągu pięciu lat studiowania otrzymasz 30’000 zł lub 45’000 zł.

BONUS DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
W przypadku ukończenia studiów w gronie 5% najlepszych studentów Twojej uczelni, umorzone zostanie 20% z całej kwoty otrzymanego przez Ciebie kredytu.

UMORZENIE KREDYTU
Można wnioskować o częściowe lub całkowite umorzenie kredytu w uzasadnionych przypadkach, trudnych sytuacjach życiowych.

SETKI TYSIĘCY KREDYTOBIORCÓW
Z kredytu od 1998 roku skorzystało lub wciąż korzysta w sumie ponad 396’000 osób.

ZAWIESZENIE SPŁATY
Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu do 12 miesięcy.

BEZ KOSZTÓW
Brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. Wyjątek stanowi bank PKO BP.

 

Więcej informacji

Posted in: